Usein kysytyt kysymykset ohjelmakausi 2014-2020 – UKK (FAQ)

Usein kysytyt kysymykset koskevat ohjelmakautta 2014-2020.

Uuteen ohjelmakauteen 2021-2027 voit tutustua rakennerahastojen verkkosivuilta.

ENNEN RAHOITUSPROSESSIA:

1. Mistä rahoitusta haetaan?

Ennen hakemista suosittelemme, että olet yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin. Hakujärjestelmiä on kaksi, niin tiedämme ohjata sinut hakemaan rahoitusta varmasti oikeasta kanavasta. Yhteystiedot löydät tästä.

Jos kuitenkin olet varma, mistä sinun tulee hakea rahoitusta, voit tehdä sen suoraan myös sähköisesti.

Yrityksen kehittämisavustusta voit hakea ely-keskus.fi

Maaseuturahaston yritystukea voit ruokavirasto.fi

2. Mistä voin kysyä neuvoa rahoituksen hakemiseen?

Neuvoa voit kysyä usealta eri taholta. Voit olla suoraan yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin. Jos haluat neuvoja hankkeen sisältöön liittyviin asioihin, on viisainta kysyä apua yritysneuvontaa tekeviltä tahoilta. Rahoituksen hakemiseen antaa neuvoa, erityisesti sisältöön liittyen, myös useat eri yritysneuvontaa ja konsultointia tarjoavat yritykset.

Hankkeesi rahoitusmahdollisuuksien ja rahoituslähteen selvittämiseksi​​​​​​ voit ottaa ELY-keskusten rahoitusneuvontaan: Pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta, soita 0295 024 800 (26.7.2022)

3. Kuka tai ketkä rahoitusta voi hakea?

 Rahoitusta voi hakea Itä-Suomen alueella toimivat pk-yritykset, joilla on halu kehittää toimintaansa. Pk-yrityksen määritelmän löydät esimerkiksi Euroopan komission oppaasta.

4. Onko toimialalla merkitystä?

 Pääosin rahoitus ei ole toimialasta riippuvainen. Muutama toimiala on kuitenkin suljettu pois rahoituksen piiristä. Näitä toimialoja ovat liikenne, maa- ja metsätalous (maataloudella on oma tukijärjestelmä) ja kalatalous.

5. Millä perusteella rahoitus myönnetään?

 Rahoituspäätös tehdään lakien, säädösten ja Itä-Suomen yritysrahoitusstrategian mukaan. Lisäksi olemme kirjoittaneet aiheesta blogissa: Rahoitustietoa jakamassa yrittäjille. Rahoituskelpoisuus kannattaa kuitenkin aina varmistaa ELY-keskuksen asiantuntijoilta.

6. Mitä liitteitä tarvitaan hakemukseen?

 Hakemukseen tarvitaan ainakin seuraavat liitteet: liiketoimintasuunnitelma, tulosennuste tuleville vuosille, hankesuunnitelma, kahden edellisen tilikauden tilinpäätökset ja selvitys hankkeen kokonaisrahoituksesta. Lisäksi hankkeen luonteesta riippuen saatamme tarvita myös muita liitteitä tai selvityksiä.

7. Milloin voin tehdä hankintoja rahoitushakemukseen liittyen?

 Hankintoja voit tehdä omalla riskillä, heti kun hakemus on vireillä ELY-keskuksessa. Ennen hakemuksen jättämistä, voit toki pyytää tarjouksia ja tehdä etukäteisvalmistelua. Jos haluat varmistaa tuen saamisen hankintoihin, sitten kannattaa odottaa lopullinen tukipäätös.

ASIAKASPALVELU_ITSEPALVELU_04 paino-5

HANKKEEN AIKANA:

8. Hankkeeseen tuli muutos, mitä teen?

Ei hätää, usein projekteihin tulee muutoksia. Ota kuitenkin mahdollisimman nopeasti yhteyttä rahoituspäätöksen myöntäjään, jonka kanssa voitte sopia muutoksista, ja siitä kuinka se vaikuttaa hankkeen etenemiseen.

9. Milloin voin hakea ensimmäistä maksatusta?

Ensimmäisen maksatuksen voit hakea tukipäätöksen jälkeen, kun olet tehnyt hankintoja. Voit itse valita monessa erässä ja kuinka suuren määrän haet. Käytännössä olemme huomanneet, että maksatuksia kannattaa hakea kerralla suuremmassa erässä, joka tarkoittaa hankkeen aikana noin. 1-2 krt.

Maksatushakemus tehdään osoitteessa: ely-keskus.fi  Maaseuturahaston maksatus haetaan sen sijaan Hyrrästä, joka löytyy: mavi.fi

10. Millaisen kirjanpidon pidän hankkeen aikana?

Hankkeen menot tulee helposti löytyä yrityksen kirjanpidosta. Kannattaa ottaa esimerkiksi oma projektinumero tai kustannuspaikka hankkeeseen liittyville kuluille.

11. Pitääkö minun tiedottaa siitä, että olen saanut rahoitusta EU:lta?

Kyllä. Viestintä ja siitä tiedottaminen on rahoituksen saamisen ehtona. Kaikissa viestintätoimenpiteissä koskien hanketta, on käytettävä EU-lippulogoa, sekä rahaston logoa. Viestinnän määrä on kuitenkin aina tapauskohtaista ja siitä tarkemmat ohjeet voit lukea rakennerahastoiden sivuilta.

Jos saat rahoituksen maaseutupuolelta, on siellä myös omat logot sekä viestintäohjeet.

12. Onko saamani rahoitus julkinen tieto?

Hankkeen nimi, julkinen tiivistelmä, tuen saajan nimi, tuen määrä on julkista tietoa. Siksi kannattaa miettiä mitä hakemuksessa kirjoittaa julkiseen tiivistelmään.

Jokaisen Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitusta saaneen hankkeen yleiset tiedot julkaistaan rakennerahastot.fi-sivustolla EURA-tietopalvelussa. Maaseuturahastosta rahoitusta saaneiden yritysten hankkeiden tiedot julkaistaan Mavin hankerekisterissä.

Nostamme mielellämme myös meidän omassa viestinnässä esiin yrityksiä, joita olemme rahoittaneet. Viestinnästä hyötyy molemmat osapuolet; yritys saa näkyvyyttä ja me innostamme myös muita yrityksiä hakemaan rahoitusta. Kerromme yrityksistä meidän Facebook-sivuilla julkaisujen ja videoiden muodossa (Puhetta rahasta, ELY-keskus) sekä täällä blogissa. Jos olet kiinnostunut extra näkyvyydestä kanssamme, laitappa postia: suvi.rautava@ely-keskus.fi

HANKE PÄÄTTYI, MITÄS NYT?

13. Voinko hakea rahoitusta uudelleen?

Kyllä voit. Rahoitusta voi hakea ja saada useampaankin hankkeeseen. Suosittelemme, että teet pidemmän aikavälin suunnitelman, kun haet ensimmäistä kertaa. Elämästä ei aina tiedä mitä tapahtuu ja uuteen hankkeeseen voi saada rahoitusta, vaikka edellinen olisi kesken.

14. Kuinka kauan rahoitushankkeen kirjanpitoa tulee säilyttää?

Kirjanpitolain säädösten mukaan, mutta kuitenkin vähintään 10 vuotta, hankkeen päättymispäivän jälkeen.

15. Tarkastetaanko hankkeita?

Kyllä. Hankkeita tarkastetaan satunnaisesti mm. valtionvarainministeriön toimesta. Jopa EU:n komissio voi tulla tarkastamaan jälkikäteen hankkeita paikan päälle. Tarkastuksia tehdään myös hankkeiden toteutusvaiheessa.

16. Milloin voin luopua koneesta, jos olen saanut tukea sen hankintaan?

Kun koneeseen on saatu rahoitusta, tulee sitä käyttää tukipäätöksessä mainitussa toiminnassa vähintään kolme vuotta. Rahoituksen avulla hankittu kone saattaa kuitenkin rikkoutua ja ymmärrettävää on, että uusi pitää tilalle hankkia.

Kysymyksiin on laadittu vastaukset yhdessä ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa. Vastaukset ovat vain suuntaa-antavia, joten olethan mieltä askarrattavissa kysymyksissä suoraan yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin.

ely_keskus_rahoitus_puhettarahasta