Usein kysytyt kysymykset – UKK (FAQ)

1. Mistä rahoitusta haetaan?

Ennen hakemista suosittelemme, että olet yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin. Hakujärjestelmiä on kaksi, niin tiedämme ohjata sinut hakemaan rahoitusta varmasti oikeasta kanavasta. Yhteystiedot löydät tästä.

Jos kuitenkin olet varma, mistä sinun tulee hakea rahoitusta, voit tehdä sen suoraan myös sähköisesti.

Yrityksen kehittämisavustusta voit hakea ely-keskus.fi.

Maaseuturahaston yritystukea voit hakea mavi.fi.

2. Mistä voin kysyä neuvoa rahoituksen hakemiseen?

 Neuvoa voit kysyä usealta eri taholta. Voit olla suoraan yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin. Jos haluat neuvoja hankkeen sisältöön liittyviin asioihin, on viisainta kysyä apua yritysneuvontaa tekeviltä tahoilta. Rahoituksen hakemiseen antaa neuvoa, erityisesti sisältöön liittyen, myös useat eri yritysneuvontaa ja konsultointia tarjoavat yritykset.

3. Kuka tai ketkä rahoitusta voi hakea?

 Rahoitusta voi hakea Itä-Suomen alueella toimivat pk-yritykset, joilla on halu kehittää toimintaansa. Pk-yrityksen määritelmän löydät esimerkiksi Euroopan komission oppaasta.

4. Onko toimialalla merkitystä?

 Pääosin rahoitus ei ole toimialasta riippuvainen. Muutama toimiala on kuitenkin suljettu pois rahoituksen piiristä. Näitä toimialoja ovat liikenne, maa- ja metsätalous (maataloudella on oma tukijärjestelmä) ja kalatalous.

5. Millä perusteella rahoitus myönnetään?

 Rahoituspäätös tehdään lakien, säädösten ja Itä-Suomen yritysrahoitusstrategian mukaan. Lisäksi olemme kirjoittaneet aiheesta blogissa: Rahoitustietoa jakamassa yrittäjille. Rahoituskelpoisuus kannattaa kuitenkin aina varmistaa ELY-keskuksen asiantuntijoilta.

6. Mitä liitteitä tarvitaan hakemukseen?

 Hakemukseen tarvitaan ainakin seuraavat liitteet: liiketoimintasuunnitelma, tulosennuste tuleville vuosille, hankesuunnitelma, kahden edellisen tilikauden tilinpäätökset ja selvitys hankkeen kokonaisrahoituksesta. Lisäksi hankkeen luonteesta riippuen saatamme tarvita myös muita liitteitä tai selvityksiä.

7. Milloin voin tehdä hankintoja rahoitushakemukseen liittyen?

 Hankintoja voit tehdä omalla riskillä, heti kun hakemus on vireillä ELY-keskuksessa. Ennen hakemuksen jättämistä, voit toki pyytää tarjouksia ja tehdä etukäteisvalmistelua. Jos haluat varmistaa tuen saamisen hankintoihin, sitten kannattaa odottaa lopullinen tukipäätös.

 

 

Kysymyksiin on laadittu vastaukset yhdessä ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa. Vastaukset ovat vain suuntaa-antavia, joten olethan mieltä askarrattavissa kysymyksissä suoraan yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin.

puhetta_rahasta_blogi_ely5henkilöstö