Pk-yrityksen johtamisen 7 sudenkuoppaa

Kirjoittaja Jari Haapaniemi on Intotalon hallituksen puheenjohtaja. Jarilla on pitkä kokemus esimiestyöstä erilaisissa organisaatioissa. Hän on valmentanut ja sparrannut lukuisia pk-yritysten yrittäjiä, johtoryhmiä ja esimiehiä johtajuudessa kehittymiseen.

Saan työssäni kohdata joka vuosi lukuisia yrittäjiä. Usein olemme valmennuksissa ja konsultoinneissa päätyneet keskustelemaan, että eroaako PK-yrityksen johtaminen isomman yrityksen luotsaamisesta. Isossa linjassa voidaan todeta, että ei eroa. Johtamisen lainalaisuudet ovat suurelta osin universaaleja.

Toisaalta keskusteluissa on noussut esille erityispiirteitä, joita varsinkin kasvavien PK-yritysten henkilöjohtamisessa on syytä ottaa huomioon. Olemme tunnistaneet seitsemän PK-yrityksen esimiestyön sudenkuoppaa, jotka kannattaa välttää.

1. Minun rahat, minun yritys ja minun päätökset

”Miksi minä en saa päättää, kun minä omistan tämän firman tai minut on valittu tämän organisaation esimieheksi?”

No, totta kai sinä päätät, mutta parhaat päätökset syntyvät kuuntelemalla muita. Johtajat sanovat usein, että varsinkin uran alkuvaiheessa on ollut suorastaan pelottavaa lähteä ratkomaan liiketoiminnan haasteita yhdessä henkilöstön ja kumppaneiden kanssa ilman, että itsellä on jo ratkaisu etukäteen valmiina. Niin kuitenkin syntyy menestyvä yritys.

Tunnettu sarjayrittäjä ja vaikuttaja Juha Tanskanen on todennut, että yksi hänen menestyksensä salaisuus on kyvykkäät ihmiset.

”Minulla on ollut rohkeutta etsiä ympärilleni ihmisiä ja kumppaneita, jotka osaavat jotkut asiat paremmin kuin minä.”

Johtamisessa on opittava luottamaan ja tukeutumaan ympärillä oleviin ihmisiin.

2. Yritykseni on lapseni

Älä rakenna omanarvontuntoasia yrityksesi varaan. Johtajuus yrityksessä tulee tekojen, ei omistamisen kautta. Omistaja omistaa tai ei omista ja osallistuu yrityksen toimintaan vain yhtiökokouksessa.

Erota omistaminen ja johtaminen eli työnteko toisistaan. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun yrityksessä on tai siihen tulee useampia osakkaita. Vauraimmankin omistajan on yrityksen esimiestyössä osoitettava ihmisten johtamisen ammattilaisuutta.

Omasta lapsesta kiinni pitäminen on myös yrityksen kasvun este. Haluatko pitää lapsesi lapsena vai antaa sen kasvaa vahvaksi ja isoksi aikuiseksi?

Sinun on uskallettava antaa luomuksesi henkilöstösi käsiin. Auta henkilöstöä kokemaan psykologista omistajuutta yritystä kohtaan. Tee heistä henkisiä liikekumppaneitasi. Ja miksei joskus myös osakkaita.

3. Ne ovat palkollisia

Ei. He ovat yksilöitä ja ihmisiä, jotka haluavat tehdä merkityksellisiä asioita.

Tunnettu jääkiekkovalmentaja Erkka Westerlund on todennut, että ”joukkueen valmentaminen on yksilöiden valmentamista.”

Jos haluat yrityksesi menestyvän, niin silloin työntekijöidesi on oltava osa joukkuettasi. Jos kohtelet heitä palkollisinasi, niin he tekevät sen mikä on pakollista, mutta et saavuta heidän kunnioitustaan.

Erkka Westerlund toteaa myös oppineensa ”että valmentajan pitää ansaita auktoriteettinsa. Pelkällä asemalla sitä ei saa.”

Ota työntekijäsi mukaan joukkueeseen ja anna heille selkeät roolit joukkueen jäseninä. Osana joukkuetta he haluavat voittaa mestaruuden. Yhdessä tekemällä tulokset moninkertaistuvat.

4. Minulla on työnjohto-oikeus ja minun sääntöjäni on noudatettava

Yrityksen kasvaessa – ennemmin tai myöhemmin ja vieläpä henkilöstön parista – alkaa kuulua vaatimuksia yhteisistä pelisäännöistä. Tällöin sudenkuopaksi muodostuu byrokratian rakentaminen.

Yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan ja lakia pitää noudattaa, mutta byrokratiaa ei pidä rakentaa. Yrittäjä tai johtoryhmä ei voi sanella sääntöjä, vaan parhaimmillaan meidän tavastamme toimia sovitaan yhdessä.

Erään nopeasti kasvavan ohjelmistokehitysyhtiön toimitusjohtaja totesikin osuvasti, että ”mitä enemmän on sääntöjä sitä tyhmempinä ihmiset pitävät itseään.”

Ihmiset passivoituvat, jos joku tietää kaiken aina paremmin. Siis huolehdi siitä, että yhteinen tapa toimia ja yrityksenne kulttuuri on yhteiseksi koettu. Työnjohto-oikeus on oikeutta auttaa ihmisiä onnistumaan.

5. Ajan mittaaminen aikaansaannosten sijaan

Sanon heti, että työaikalakia ja muitakin työelämän normeja pitää noudattaa, vaikka ne ovat monelta osin vanhentuneita ja digiajan työelämälle vieraita. Toki normeja pitää myös osata soveltaa siten, että ne tukevat yritystä menestymään.

Joka tapauksessa on niin, että yrittäjänä ja johtajana saat mitä mittaat. Jos työtunnit ja läsnäolo on ensisijaista ja tärkeää, niin tuloksena syntyy läsnäoloa. Ei välttämättä tuloksia.

Kun ihmiset tietävät, mitä heiltä odotetaan, niin voitavassa kulttuurissa he sen myös saavuttavat. Tavoitteiden on oltava konkreettisia ja palautteen välitöntä.

Mutta ihmisillä täytyy olla tekemisen vapaus. Ja tämä toimii – tai ei toimi – kaikenlaisissa organisaatioissa. Siivousfirmoissa, tehtaissa, sairaaloissa, asianajotoimistoissa. Missä tahansa.

6. Vaativuus on ankaruutta

Voit olla samalla vaativa ja armollinen. Ankara ei tarvitse olla.

Johtajan on vaadittava tuloksia, mutta edellytysten luomisen kautta. Olosuhteiden oltava sellaiset, että työntekijät motivoituvat. Ole mukava, oikeudenmukainen ja johdonmukainen.

Jim Collins puhuu teoksessaan “Hyvästä paras” kurinalaisuuden kulttuurista. Sen synnyttämiseksi johdon on noustava oman edun tavoittelun yläpuolelle ja tavoiteltava yhteistä hyvää. Se vaatii selkeää johtamista ja yrityksen kulttuurin mukaista toimintaa ”… mutta toisaalta se antaa ihmisten toimia järjestelmän puitteissa vapaasti ja vastuullisesti.”

Yritysjohtajan on edistettävä tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä läpinäkyvää ja johdonmukaista päätöksentekoa.

7. Menetät uskosi ihmisen hyvyyteen

Millainen on sinun ihmiskuvasi? Rehellisesti? Uskotko, että ihmiset haluavat tehdä parhaansa?

Aiheesta on kirjoitettu lukuisia kirjoja ja tuhansia artikkeleja, joiden mukaan ihmiset haluavat olla osa jotakin suurempaa ja tehdä merkityksellisiä asioita. Ja jälleen kerran; se ei katso toimialaa. Me kaikki haluamme olla temppelinrakentajia.

Miksi hotellin kerrossiivoojan pitäisi tehdä työnsä murheellisin mielin, vaikka hän ei olekaan johtoryhmän jäsen? Vastaus on tietenkin selvä. Ei miksikään. Jos sisäiselle motivoitumiselle ja autonomialle annetaan tilaa, niin ihmiset varmasti tekevät parhaansa.

Jos sinä yrittäjänä tai johtajana maksimoit lyhyen aikavälin tuloksia ja omaa etua, niin huomaat, että pian ympärilläsi on ihmisiä, jotka maksimoivat lyhyen aikavälin tuloksia ja omaa etua. Johtaja asettaa omalla toiminnallaan oman organisaationsa toiminnan standardit.

Ihmiset seuraavat voittavien organisaatioiden johtajia sen johdosta, millaisia arvoja ja kulttuuria he edustavat. Nämä yritysjohtajat löytävät ympäriltään sitoutuneita ja arvoperustaltaan terveitä ihmisiä, jotka tekevät parhaansa merkityksellisiksi kokemiensa päämäärien saavuttamiseksi.

Kirjoittaja Jari Haapaniemi on Intotalon hallituksen puheenjohtaja. Jarilla on pitkä kokemus esimiestyöstä erilaisissa organisaatioissa. Hän on valmentanut ja sparrannut lukuisia pk-yritysten yrittäjiä, johtoryhmiä ja esimiehiä johtajuudessa kehittymiseen.

Kiinnostaako yrityksen kehittäminen? Lue lisää Ely-keskuksen Yritysten kehittämispalveluista tästä!

Asiakkaiden kokemuksia Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja Intotalon järjestämästä Kasvuun johtamisen valmennuksesta:

”Henkilöstöasioiden hallinta on aivan ehdoton pohja liiketoiminnalle. Lainsäädännön voi lukea kaikki, mutta Haapaniemen Jari osasi kertoa miten asioita kannattaa soveltaa käytännössä. Tästä koulutuksesta pois jääminen olisi suoraan sanottuna tyhmää.”

Timo Niemi, PT-Controlnet Oy

Kouluttajat olivat erinomaisia ja kaikki valmennuspäivät antoisia ja hyvin jaksoteltuja. Koska osallistujat olivat eri aloilta, sain myös asiakasnäkökulmaa eri kanteilta omaan yritystoimintaan. Ryhmätyöskentely oli hyvä toimintamuoto, saatiin porinaa aikaiseksi. Valmennus pani miettimään omia palaverikäytäntöjä, esimiestyötä, kasvustrategiaa ja johtoryhmän haasteita sekä miten eri vahvuudet saadaan hyötykäyttöön. Konkreettisina työkaluina matriisit ja johtamisen työkalut otetaan käyttöön. Suosittelen!”

Kari Natunen, Raskaspari Oy

Yritysten kehittämispalveluiden koulutukset

Yrityksen kehittämispalveluiden koulutukset on tarkoitettu pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille. Koulutuksiin haetaan koulutuskohtaisen hakemuslinkin kautta sähköisellä hakemuksella. Koulutusten hinnasta valtio maksaa 70% ja yritysasiakas 30%.

Katso tarkemmat hintatiedot koulutusteemojen sivuilta. Tutustu alueesi koulutuksiin tästä.

Yritysten kehittämispalveluiden esite.

Lue myös:

Rattaat raksuttamaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla

Rahanarvoinen palvelu, joka on jokaisen yrittäjän hyödynnettävissä

Piirroshahmo työntekijöille kerrotaan prosessikartasta luennolla.

Koronarahoitus kiihdytti siilinjärveläisen Suomen Osaamistalo Oy:n kasvuun – rahoituksen avulla kehitetty LeanMe-palvelu auttaa myös muita yrityksiä menestymään

Yrittäjä Harri Mähönen on ollut erittäin tyytyväinen ELY-keskuksen rahoitushakuprosessiin ja hankkeen vaikuttavuuteen liiketoiminnan kannalta. Suomen Osaamistalo Oy auttaa yrityksiä parantamaan toimitusvarmuutta ja töiden toimintaketjun sujuvuutta valmentamalla asiakkaitaan mm. Lean ajattelun avulla.… Lue lisää Koronarahoitus kiihdytti siilinjärveläisen Suomen Osaamistalo Oy:n kasvuun – rahoituksen avulla kehitetty LeanMe-palvelu auttaa myös muita yrityksiä menestymään

Koivu.

Tieto on arvokasta pääomaa oikein käytettynä

Englantilainen filosofi Sir Francis Bacon on todennut v. 1597 ”Nam et ipsa scientia potestas est.” Tuntematon kirjoittaja Oulun YO:n blogisivustolla on vapaasti kääntänyt tuon lauseen seuraavasti: ”Osaaminen ja perehtyneisyys parantavat suorituskykyä. Ne parantavat hyötysuhdetta niin, että omat voimavarat käytetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.”
Meistä jokainen kartuttaa … Lue lisää Tieto on arvokasta pääomaa oikein käytettynä

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s