Rahoitustietoa jakamassa yrittäjille

Kirjoittajana yritysasiantuntija, Outi Kaihola.

Toukokuun puolivälissä jalkauduin toimistolta kentälle. Kävin kertomassa pieksämäkeläisille yrittäjille ELY-keskuksen mahdollisuuksista olla mukana yritysten toiminnan kehittämisen eri vaiheissa. Osa yrittäjistä tuntee hyvinkin ELYn rahoituspalvelut, mutta osalle ne ovat tuntemattomia. Tässä blogitekstissä palaan tuon esityksen sisältöön. Kerron, mitä annettavaa ELY-keskuksella on, kun yrityksessä mietitään kehittämistarpeita, laajentumiseen liittyviä investointeja ja kehittämistoimia sekä osaavan työvoiman saantia.

outi_puhettarahasta

Miksi me myönnämme avustuksia?

Tavoitteenamme on yritysten kehittyminen kasvun, kansainvälistymisen, tuottavuuden ja uudistumisen kautta. Kehittymistä mitataan eri tavoin ja muutoksen tulee olla merkittävä. Kasvua mitataan liikevaihdon ja työpaikkojen määrän kasvulla. Kansainvälistymisen mittarina on viennin määrä. Uudistumisen mittareina on uusien tuotteiden, tuotantomenetelmien, uuden teknologian käyttöönottaminen. Itä-Suomea koskevassa yritysrahoitusstrategiassa olemme määritelleet milloin yrityksen kehittyminen on merkittävää. Esimerkiksi kun yritys tavoittelee liikevaihdon kasvuun vähintään 25 % nykyisestä, katsomme, että se merkittävä muutos. Myös hankkeen koon on oltava merkittävä yrityksen nykyiseen toimintaan nähden, jotta meidän on järkevää lähteä jakamaan hankkeen toteuttamiseen liittyvää riskiä.

 strategia_puhettarahasta

Kuka auttaisi jäsentämään ajatuksia?

Kun yrityksellä on tahto kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa, ELY-keskuksen kautta on mahdollista saada asiantuntijoita eri osa-alueiden kehittämiseen Yritysten kehittämispalveluiden kautta. Asiantuntijoiksi on valittu parhaat osaajat, joilla on myös vahva kokemus omalta osaamisalaltaan.  Analyysi-palvelun avulla saa analyysin yrityksen nykytilasta sekä kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman jatkotoimenpiteiksi. Konsultointi-palvelun kautta saat apua kasvun ja kannattavuuden parantamiseen, yritystoiminnan uudistamiseen, markkinoinnin, tuottavuuden ja johtamisen kehittämiseen sekä tuotekehitykseen. Myös yritysten avainhenkilöille suunnatut kasvun, talouden ja tuottavuuden johtamiseen liittyviä koulutusohjelmia kannattaa hyödyntää.

 puhetta rahasta yritysten_kehittamispalvelut_kehpa.png

Investoinnin toteutettavuustutkimus, valmisteleva hanke

Mikäli mietinnässä on yrityksen kokoon nähden iso investointi tai muu kehittämishanke, on sen valmisteluun mahdollista saada rahoitusta. Tällaisessa hankkeessa voidaan selvittää tulevan investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä sekä myös rahoituksen hakemisen edellytyksiä. Kustannukset voivat muodostua ostopalveluista tai palkkakustannuksista. Tuki voi olla maksimissaan 50 %.

 

Investoinnit ja kehittämistoimenpiteet

Investoinnit

Voimme myöntää rahoitusta kasvua tukeviin investointeihin. Investoinnit voivat olla aineellisia tai aineettomia. Aineellisia investointeja ovat koneet, laitteet ja rakennukset. Aineettomia investointeja ovat ohjelmistot, patentit ja käyttöoikeudet. Avustuksen määrä riippuu yrityksen koosta. Yrityksen koko määräytyy liikevaihdon, taseen loppusumman ja henkilöstömäärän mukaan ja siihen vaikuttaa myös yritykseen sidoksissa olevat yritykset. Pienimmille yrityksille, mikroyrityksille investointeihin pystymme myöntämään avustusta yli kolmanneksen investoinnin arvosta. Investoinnin tulee olla vähintään 10 000 euroa.

 Puhetta_rahasta_tuen_määrä_investointi

Kehittämistoimenpiteet

Kun yrityksessä on tarpeen kehittää uusia tuotteita, niihin liittyviä tuotantomenetelmiä tai tehostaa nykyisiä tuotantoprosesseja, pystymme olemaan mukana näiden toimien rahoituksessa. Rahoituksen piiriin kuuluvat myös erilaiset vientiin tähtäävät markkinaselvitykset ja messuosallistumiset ulkomailla. Tuki kehittämiseen on 50 %. Mikäli yrityksellä on mahdollisuus perustamistukeen, niin se voi olla jopa yli 50 %.

Videolla Jussi Piispanen esittelee GoSleepin vientituotetta ja toteaa, että ilman ELYn ja Tekesin tukea he eivät olisi näin pitkällä.

Hakemuksen tärkeimmät liitteet

Hakemukseen tarvitaan erinäinen määrä liitteitä riippuen hankkeen sisällöstä. Tärkeimmät liitteet ovat liiketoimintasuunnitelma ja hankesuunnitelma.

Liiketoimintasuunnitelman tarvitsemme, jotta pystymme arvioimaan yrityksen nykytilanteen. Vaikka tunnemme jollain lailla aika monet alueemme yrityksistä ja tiedämme mitä ne tekevät ja millaisilla markkinoilla ne toimivat, on yrityksen ajantasainen liiketoimintasuunnitelma aina tarpeen. Voimakkaasti kasvuhaluisissa ja kasvavissa yrityksissä, olisi hyvä liittää mukaan myös kasvusuunnitelma. Tämä on tarpeen erityisesti silloin, jos investointeja vaiheistetaan. Liiketoimintasuunnitelmassa on hyvä kuvata ainakin seuraavat asiat: perustiedot yrityksestä ja omistajista, nykyinen toiminta ja strategia, resurssit, markkinat ja kilpailutilanne sekä tulevaisuuden suunnitelmat ja tavoitteet.

Hankesuunnitelma auttaa meitä hahmottamaan, mitä yritys investoinneilla tai kehittämistoimenpiteillä tavoittelee tulevaisuudessa ja mikä on hankkeen konkreettinen sisältö. Hankesuunnitelmasta kirjoitin huhtikuun alussa blogitekstissäni, joten tässä ei siitä tämän enempää.

Kasvua ja kilpailukykyä myös yritysryhmillä ja toimintaympäristön kehittämisellä

Kun yritykset haluavat yhdessä kehittää toimintaansa, on yritysryhmähanke silloin paikallaan. Yrityksiä tulee olla vähintään kolme ja maksimissaan kymmenen. Hanketta hallinnoi jokin kehittämisorganisaatio, joten mukana olevista yrityksistä kukaan ei pysty olemaan hankkeen hallinnoija. Hankkeessa voi olla yhteistä kehittämistä ja yrityskohtaista kehittämistä, jopa markkinointia voidaan sisällyttää. Tuki on 75 %.

Pieksämäen matkailuryhmä -hankkeessa edistetään mukana olevien yritysten uusien palvelujen ja liiketoiminta-alueiden kehittymistä. Hankkeessa kehitetään palvelutarjontaa, palvelujen tuotteistamista, taloustietämystä, verkostoja ja markkinointia. Hankkeeseen sisältyy sekä yhteistä että yrityskohtaista kehittämistä.

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää hankkeeseen, joka edistää merkittävästi alueen pk-yritysten syntymistä, kasvua ja kehittymistä. Tuen hakijana voi olla voittoa tavoittelematon yhteisö tai säätiö. Hankkeessa voidaan tehdä yritystoiminnan kannalta tarpeellisia selvityksiä, yritysten palvelujen kehittämistä, yritysten välisen yhteistyön edistämistä ja muuta yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantavia toimia.  Tuki kehittämistoimiin voi olla enimmillään 80 % ja investointeihin 45 %.

Pieksämäen yrittäjäyhteisö – HUB76100 -hankkeessa tavoitteena on tarjota matala kynnys yrittäjyyteen yhteisöllisen toimintamallin kautta. Toimintaan liittyy erilaiset tilaisuudet ja yrittäjien sparraus liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen.

Osaavan työvoiman löytämisen haaste

Osaavan työvoiman saanti tuntuu olevan jopa kasvun este yrityksissä. ELY-keskus pystyy olemaan mukana työntekijöiden kouluttamisessa yrityksen tarpeisiin.

  • Kun yrityksessä tapahtuu teknologisia tai toiminnallisia muutoksia, nykyisen henkilöstön uudelleen kouluttaminen tai muutoin työntekijöiden osaamistason nostaminen voi olla tarpeen. Täsmäkoulutus on räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta. Yrityksen maksuosuus on 30-50 % koulutuksen kokonaishinnasta.
  • Kun tarvitaan uusia työntekijöitä ja ammattitaitoisia ei löydy, niin yritys voi hyödyntää Rekrykoulutusta. Se räätälöidään yrityksen tarpeisiin ja voidaan toteuttaa myös useamman yrityksen yhteistyönä. Yrityksen osuus on 30 % koulutuksen hinnasta.
  • Jos taas joudutaan irtisanomaan tai lomauttamaan henkilöstöä, yrityksen on Muutoskoulutuksen avulla mahdollisuus auttaa työntekijöitä löytämään uusi ammatti tai työpaikka. Koulutus räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan. Yritykselle koulutus maksaa 20 % koulutuksen hinnasta.

Loppupäivä myös Pieksämäellä

Aamun rahoitusinfon jälkeen kävin myös kolmessa pieksämäkeläisessä yrityksessä. Mietittiin näillä käynneillä mm. miten yrityksen kansainvälisille markkinoille menon kehittämisessä voisimme olla mukana, uuden tuotteen kehittämiseen liittyvää hanketta sekä koneinvestoinnin ja siihen liittyvän toiminnan kehittämisen rahoitusmahdollisuutta. Näihin löytynee rahoitusta ELY-keskuksen eri rahoituskanavista. Hyvä päivä Pieksämäellä, yrityskäynnit ovat parasta yritysasiantuntijan työssä. Vaikka meidän tehtävä on tsekata, että myönnämme avustuksia säädösten mukaisesti, on meidän ensisijaisena tavoitteena yritysten kehittymisen edistäminen.

Päivä pulkassa, palkitsen itseni lasillisella pieksämäkeläisen Mahla Forestin alkoholitonta kuusenkerkkä-kuohujuomaa. Lagrima Arctica.

puhetta_rahasta_yritysesimerkki

 

Puhetta_rahasta_Outi

Kirjoittajana Outi Kaihola, yritysasiantuntija, jonka päätoimipiste on Mikkelissä. Outi on mahdollistaja, joka pitää aina yrittäjien puolia.

 

 

3 vastausta artikkeliin “Rahoitustietoa jakamassa yrittäjille

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s